Inimesed

       
Laineli Parrest Erika Reiss     
direktor õppekorraldaja    
+372 59 018 345 +372 53 313 885    
 laineli.parrest@viljandikunstikool.ee info@viljandikunstikool.ee    
   
NIMI  AMET TELEFON E-POST
Tatjana Anniko õpetaja +372 52 138 74 tatjana.anniko@klk.vil.ee
Liisi Joala õpetaja +372 58 438 831  liisi.joala@gmail.com
Kadri Kallast (lapsehoolduspuhkusel) direktor kadri.kallast@artun.ee
Kati Kivja õpetaja +372 51 652 50 katikivja@msn.com
Kaja Miller õpetaja +372 55 574 716 kaja.lepla@gmail.com
Reniita Roman õpetaja +37255698267 reniita.romann@gmail.com
Janika Siim õpetaja janikasiim5@gmail.com
Reet Talimaa õpetaja +372 58 370 973 talimaareet@gmail.com 
Resa Tiitsmaa õpetaja +372 55 536 775 resanukk@gmail.com
Heigo Zimmer õpetaja- tehnik  +372 53428724 heigo.zimmer@gmail.com
Kerli Valmsen  meister    memory.com@mail.ee

2019.-20. õa HOOLEKOGU:

1. Kristi Siimso, vanemate esindaja                            e-post: kristi.siimso5@gmail.com

2. Triinu Meriste, vanemate esindaja                        e-post: triinu.meriste@gmail.com
3. Lemmi Paul, õpetajate esindaja                             e-post: lemelli64@gmail.com
4. Kati Kivja, õpetajate esindaja                                 e-post: katikivja@msn.com

5. Helmut Hallemaa, volikogu esindaja                    e-post: helmut.hallemaa@gmail.com
6. Rebecca Villem, õpilaste esindaja

7. Madara Kuld Matsin, õpilaste esindaja

KorraldusHoolekogu