Dokumendid

Kooli tähtsad dokumendid

Viljandi Kunstikooli asutamine

Viljandi Kunstikooli põhimäärus (Põhimäärus on muutmisel)

Viljandi Kunstikooli õppekava

Õppevahendid

Viljandi Kunstikooli arengukava 2015-2017

Kodukord 2016/2017

Viljandi Kunstikooli hindamiskord

Koolivaheajad 2016-2017 õa

Viljandi Kunstikooli t66tasujuhend

AKI Juhend kaamerate kasutamise kohta

 

Õppetasu

Õppetasud 2015

Huvikooli õppetasu maksmise soodustuse taotlemine ja avalduse vorm

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016. aastaks

 

Tasulised teenused

Viljandi Kunstikooli tasulised teenused

 

Avaldused õppetööst osavõtuks

VKK_avaldus_õpilased

VKK_avaldus_noored

VKK_avaldus_t4iskasvanud

VKK_avaldus_kursus

 

Avaldus salvestage arvutisse, täitke ära ja salvestage üle pdf-i ning saatke allkirjastatud avaldus aadressile: info@viljandikunstikool.ee

või printige välja, täitke ära ja tooge Kunstikooli. Avaldusi on võimalik ka Kunstikoolis kohapeal täita.