Dokumendid

Kooli tähtsad dokumendid

Viljandi Kunstikooli asutamine

Viljandi Kunstikooli põhimäärus 

Viljandi Kunstikooli õppekava

Õppevahendid

Viljandi Kunstikooli arengukava 2018-2020

Kodukord-2018-2019

Viljandi Kunstikooli hindamiskord

Trimestrid-2018-2019

Töötasujuhendi kinnitamine

AKI Juhend kaamerate kasutamise kohta

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Viljandi linna huvikoolide hoolekogude koosseisi kinnitamine

Õppetasu

Kunstikool_õppetasud 28.08.2018

Õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumus 2019. a

Huvikooli õppetasu maksmise soodustuse taotlemine ja avalduse vormi kinnitamine-1

Avaldus-6ppemaksu_vabastamiseks.2018.05.03

Tasulised teenused

Viljandi Kunstikooli tasulised teenused

Avaldus õppetööst osavõtuks

Avaldus

Avaldus kursusel osalemiseks

Avaldus

Lahkumisavaldus

Lahkumisavaldus

NB! Täidetava pdf-i kasutamisel tuleb pdf-vorm kõigepealt enda arvutisse salvestada ning seejärel avada ja täita. Otse täites ja seejärel salvestades ei salvesta pdf teie kirjutatud andmeid ning Teie töö läheb kaduma. Palun saatke allkirjastatud avaldus aadressile: info@viljandikunstikool.ee
või printige välja, täitke ära ja tooge Kunstikooli. Avaldusi on võimalik ka Kunstikoolis kohapeal täita.