Noored

Uus õppesuund 16 – 26 aastastele noortele:
ettevalmistuskursused kunstikõrgkooli astumiseks

Oodatud on nii kunstikooli vilistlased kui ka esmakordselt kunstikooli tulijad! Õppesuund sobib nii algajatele kui ka vilunumatele, pakkudes väljakutseid ja juhendamist vastavalt individuaalsele tasemele ja erialastele huvidele.

Ettevalmistuskursusel on igal trimestril programmis erinev põhiaine (joonistamine, maalimine, kompositsioon) ning üks eriala kursus (nt animatsioon, graafika, arhitektuur, moekunst jne). Lisaks toimub iganädalaselt kaasaegse kunsti tund Linnagalerii kuraatori Laineli Parrestiga, milles arutatakse erinevate kunstivormide üle ja tehakse neis isegi katsetusi. Samuti on iganädalaselt võimalik osaleda krokii tunnis, et õppida inimese anatoomiat ja lihvida visandamisoskust.

Tähelepanu, Viljandi Gümnaasiumi õpilased: Viljandi Kunstikoolis õppimist on võimalik arvesse võtta gümnaasiumi õppekavas valikkursusena!

VAATA: õppekava 

KUNSTIKOOLI ASTUMISE AVALDUS

Allkirjastatud avalduse võib esitada nii e-posti teel (info@viljandikunstikool.ee) kui ka paberkandjal.