Noored

Uus õppesuund 16 – 26 aastastele noortele:
Ettevalmistuskursused kunstikõrgkooli astumiseks

Oodatud on nii kunstikooli vilistlased kui ka esmakordselt kunstikooli tulijad! Õppesuund sobib nii algajatele kui ka vilunumatele, pakkudes väljakutseid ja juhendamist vastavalt individuaalsele tasemele ja erialastele huvidele.

Kunstikooli õppeaasta on jagatud kolmeks trimestrist ning ettevalmistuskursusel on igal trimestril programmis erinevaid õppeained. Kavas on nii klassikalisi põhiaineid nagu maalimine, joonistamine ja kompositsioon kui ka mitmesuguseid erialakursuseid, lähtuvalt osalejate huvidest. 2017.-2018. õppeaastal toimusid kursused sisearhitektuuris, visuaalmeedias ja graafikas.

Kõik ettevalmistuskursusel osalejad on teretulnud kaasa lööma noorte kaasaegseid kunste põimiva kunstisündmuse ,,Kunstikompott” korraldamisel (vaata videot: https://www.facebook.com/ViljandiANT/videos/2119937174701954/?hc_ref=ARR0hXc_GsWkxnKfhEyDLvG90I1MdRwWIQyxpKxtdDW0jTh0A_zNg62tvCh2y3jVzYo&__xts__[0]=68.ARB9h78AKx
8DbvKfec9u6ERKPsyuqxdhQZb4HF3vXzk8JJaCsjOpYDSCLd1056tWhy9In_JiF_uUprQyk74u_6EQlqMaJhbDT_uiRje5eiB3nV
xfyi4MSN4v82P-w4BXMcdUBGQ&__tn__=FC-R&fb_dtsg_ag=AdxNhS4lupRzrXnQLZq2vURNuhvm2ABwJDu_BCE80j87NA
%3AAdzdOzgXCfEODgNMYb2q47WENMQ96kdgaigpHIUeIgfldg)

2018.-2019. õppeaasta I trimestril toimuvad:
Tänavakunsti kursus Joonas Rumvelti ja Kärt Einasto juhendamisel (vaata: https://www.behance.net/user/?username=k2rt) – alates 11. septembrist teisipäeviti kell 17.00-19.15 (galeriiklass 101)
Keraamika kursus Kati Kivja juhendamisel – alates 5. septembrist kolmapäeviti kell 16.00-17.30 (keraamikaklass 004)

II ja III trimestri kursuste kavandamisel on oodatud osalejate sooviavaldused. Esialgses aastaplaanis on kavas kursus linnaruumi kujundamises (juhendaja Ott Kangur) ning jätkukursus visuaalmeedias (juhendaja Kris Süld).

Tähelepanu, Viljandi Gümnaasiumi õpilased: Viljandi Kunstikoolis õppimist on võimalik arvesse võtta gümnaasiumi õppekavas valikkursusena!

KUNSTIKOOLI ASTUMISE AVALDUS