DIREKTORI KONKURSS

16.aug. 2016

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Viljandi Kunstikooli direktori ametikohale.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
– kunstikooli profiilile vastav kõrgharidus
– vähemalt viie aastane pedagoogiline tööstaaž
– teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest
– ühe võõrkeele oskus
– vastutustunne, korrektsus ja täpsus
– koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus
– analüüsi- ja planeerimisvõime
– visiooni esitamine Kunstikooli arengust

Kandideerimiseks esitada elulookirjeldus (CV), visioon kooli arengust ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 02. septembriks Viljandi Linnavalitsusele Linnu 2, 71020 Viljandi või e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee         2. septembriks k.a.

Täiendav info haridus- ja kultuuriameti juhatajalt tel 435 4763, 515 3046 või e-post mall.koiv@viljandi.ee

Töökuulutus Viljandi Linnavalitsuse kodulehel: http://www.viljandi.ee/vabad-tookohad