Ettevõte loobus pakkumisest pärast kulu ja tulu kokkulöömist

03.mai 2014

2998154t100h29c7

Osaühing Hetika pakkus Viljandi kunstikoolile Kauba tänav 12 maja. Praeguseks on ettevõte pakkumise tagasi võtnud. Foto: Elmo Riig / Sakala

 

Viljandi kunstikoolile üüriruumide leidmiseks korraldatud konkursil ainsana osalenud osaühing Hetika otsustas oma pakkumise tagasi võtta.

«See on lihtne matemaatika, ei midagi muud,» selgitas ettevõtte tegevjuht Toomas Mädamürk. «Koostöötahe oli mõlemal poolel olemas, aga paraku ei vedanud välja.»

Mädamürgi sõnul sündis otsus pakkumisest loobuda kohe, kui oli selgunud, kui palju aadressil Kauba tänav 12 asuva büroo õppehooneks ümberehitamine maksma läheb. Ta lisas, et kohe tegemist vajavad investeeringud neelanuks umbes kolme aasta üüriraha.

Üürileping oleks sõlmitud viieks aastaks ja seega poleks kunstikooli rentnikuks võtmine end Toomas Mädamürgi ütlemist mööda lihtsalt ära tasunud.

Summad selgusid pärast konkurssi

Toomas Mädamürgi sõnul oleks Kauba tänav 12 maja kunstikoolile sobilikuks muutmine nõudnud ulatuslikku ümberehitamist. Näiteks tulnuks välja ehitada teise korruse evakuatsioonitrepp, sest õppetegevuseks kasutatavad hooned peavad täitma suurt hulka tuleohutusnõudeid.

Mädamürgi sõnul sai vajaminevate kulutuste suurus Hetikale selgeks alles pärast konkursi lõppu, sest pakkumiste esitamise aeg polnud väga pikk. Fakt, et osaühingu pakkumine osutuski ainsaks ning ükski kinnisvarafirma konkursil ei osalenud, viitab tema hinnangul sellele, et kogenumad pakkujad hindasid pakkumise tegemist juba ette ebaotstarbekaks.

Linn nõudis, et üüripind asuks kesklinnas, selle suurus oleks 330–430 ruutmeetrit ning kuu üürisumma jääks koos käibemaksuga 2000 euro piiresse. Nagu juba öeldud, oleks leping sõlmitud viieks aastaks.

Viljandi linnapea Ando Kiviberg tunnistas, et vaid ühe pakkumise laekumine tegi linnavalitsuse ärevaks. See asjaolu oli tema sõnul esimene ohumärk, et kõik ei pruugi minna nii, nagu oli plaanitud.

Linnapea: käitusime igati loogiliselt

Samas tõdes Ando Kiviberg, et linn käitus üüripinda otsides igati loogiliselt. Enne konkursi väljakuulutamist oli linnavalitsus teinud päringu, et saada aimu, kas kavandatavatel tingimustel on üldse mõtet ruume otsima hakata. Selle peale laekus kuus positiivset vastust: neli kirjalikult õigeks ajaks ning kaks suuliselt pärast tähtaja möödumist.

Kiviberg tõdes, et talle jääb arusaamatuks, miks otsustas mitu kinnisvaraomanikku vastata, et nad on plaanitaval konkursil osalemisest huvitatud.

«Nad oleksid võinud kohe öelda, et sellise raha eest niisugust asja ei saa,» lausus linnapea. «Päringu tulemus andis meile kindluse konkurss korraldada.»

Samas järeldas ta, et küllap sai eesootavate kulutuste suurus huvitatutele selgeks pärast seda, kui päring oli tehtud.

Tekkinud olukorda arutati teisipäeval Viljandi linnavalitsuses ning Ando Kivibergi sõnul oli esimene ühine järeldus, et lahenduse leidmiseks tuleb varuda aega.

«Rapsides võime teha rumala otsuse,» põhjendas ta.

Kümneaastane leping oleks teine asi

Toomas Mädamürgi kinnitust mööda tunneks Hetika kunstikoolile ruumide pakkumise vastu kindlasti huvi, kui linn otsustaks korraldada uue konkursi ning sõlmida selle võitjaga üürileping pikemaks ajaks, näiteks kümneks aastaks. See ei sobiks aga linnavalitsusele.

«Konkursi eesmärk oli leida kunstikoolile viieks aastaks ajutised ruumid, et otsida samal ajal võimalusi muuta sellele sobivaks mõni linnale kuuluv hoone,» selgitas Ando Kiviberg.

Praegu tegutseb Viljandi kunstikool Männimäel kutsekooli endises hoones, mida linn tahab maha müüa. Seetõttu kavatseb linn kunstikooli tarbeks ära remontida mõne teise endale kuuluva hoone, kuid Kivibergi sõnul tuleks selleks saada abiraha Euroopa Liidust. Praegu pole selge isegi see, millistel tingimustel saab alanud eelarveperioodil huviharidusele toetust taotleda.

Karl-Eduard Salumäe, toimetaja

karl.salumae(at)ajaleht.ee