Kursus Kavandist nukuni

12.okt. 2017

Kursuse maht 4 x 135 minutit.
Toimumise aeg: teisipäeviti 7. novembrist – 28. novembrini
Kell: 17.15-19.30
Kursusest osavõtjate arv: 6–12 inimest.
Kursuse hind: 40.- EUR
Registreerimine ainult avalduste alusel: Avaldus
Kursuse sisu