Kursus Kavandist nukuni

11.okt. 2018

Kursuse maht 4 x 135 minutit.
Toimumise aeg: neljapäeviti 15. november – 6. detsember
Kell: 17.15-19.30
Kursusest osavõtjate arv: 6–12 inimest.
Kursuse hind: 40.- EUR
Registreerimine ainult avalduste alusel: https://viljandikunst.ope.ee/vastuvott
Kava:Kursus_Resa nukk