Alates 11.01. algab kunstikoolis taas õppetöö

09.jaan. 2021

Tere, kunstikooli pere!

On rõõm, et saame taas alustada oma tegemisi:)
Tunnid toimuvad tunniplaani järgi.

Palun tähele panna ja üle rääkida, et õpilased jätaksid jalatsid eeskotta ning läheksid üleriietega otse klassi.
Garderoob on suletud. Vahetunde kooliruumides ei toimu. Püüame hoida ühe rühma koos ühes klassis.

Panen kõigile südamele – selleks, et kunstikool saaks olla avatud, peame olema ekstra hoolikad – päriselt ka hoidma rääkides vahet, pesema käsi ja suhtuma tervisesse väga tähelepanelikult.

Tänan teid kõiki juba ette, koolimaja ootab nii väga õpilaste naeru ja toimetamist!
Allpool ametlik pöördumine.

Naeratusega, Laineli Parrest

Head Viljandi linna õpilased ja lapsevanemad!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse loale taastub esmaspäeval 11. jaanuaril kontaktõpe 13 maakonnas, sealhulgas Viljandi linna üldhariduskoolides. See tähendab, et koolidesse, huvikoolidesse, lasteaedadesse ja linna allasutustesse tulevad kokku paljud lapsed, noored ja õpetajad. Meile teeb rõõmu, et me saame jätkata tööd laste arengu toetamisel, sest see on meie soov.

Siinjuures peame aga tõdema, et koroonaviiruse levik ei näita raugemise märke. Positiivne on see, et viiruse levik laste ja noorte seas on madal, kuid sellele vaatamata peame olema tähelepanelikud ja hoolsad. Kontaktõppe jätkumine sõltub otseselt sellest, kui hoolsad ja vastutustundlikud on meie koolipered.

Viljandi linnas tegutsevate üldhariduskoolide, huvikoolide, lasteaedade ning kultuuri- ja spordiasutuste juhid panevad kõigile lastele, noortele ja lapsevanematele südamele, et me peaksime kinni ettevaatusabinõudest, mis aitasid meil novembris viiruse leviku Viljandis kontrolli alla saada.

Palume koolidesse ja lasteaedadesse naastes kinni pidada harjumuspärastest ennetusmeetmetest:

1. Haigussümptomite esinemisel püsime kodus ja kontakteerume perearstiga.

2. Kui oleme olnud lähikontaktis COVID-19 viiruse kandjaga, jääme eneseisolatsiooni.

3. Kooli ja lasteaeda tulles desinfitseerime oma käed ning hoolitseme kätehügieeni eest kogu päeva jooksul. Lasteaeda ja kooli sisenedes tuleb väljaspoolt asutust tuleval täiskasvanul kanda kaitsemaski.

4. Avalikes ja rahvarohketes kohtades kanname kaitsemaski. Õpilastel ja koolipersonalil on kaitsemaski kandmine koolis soovituslik.

5. Hindame kriitiliselt vajadust osa võtta õppetöövälistest sündmustes, millest võtavad osa meile võõrad inimesed.

Täname kõiki Viljandimaa inimesi, kes on olnud senimaani hoolsad ja aidanud hoida viiruse leviku taset meie kodumaakonnas madalal tasemel. Peame kinni ettevaatusabinõudest ning hoiame viiruse levikut kontrolli all.

Pöördumisega on liitunud:

Viljandi üldhariduskoolide direktorid

Viljandi lasteaedade direktorid

Viljandi huvikoolide direktorid

Viljandi kultuuri- ja spordiasutuste juhid