Dokumendiregister

DOKUMENDIREGISTER 

Viljandi Kunstikooli dokumendiregistrisse kantakse kunstikooli tegevuse käigus saadud või loodud dokumendid.

Veebis avalikustatakse dokumendid, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt)