I trimestri hindamiste ajakava

14.nov. 2016

Viljandi Kunstikooli I trimestri hindamiste ajakava
 2016/2017 õppeaastal 1_trimester_hindam_kava_2016

21.–25. november 2016
Sel aastal alustame tööde väljapanekut hindamisnädala eelneval nädalal

NELJAPÄEV, 17. november 2016
13:00-16:45 A1, A3, P0b ja Kunstiring 2 tööde ülespanek ja pildistamine

REEDE, 18. november 2016
Kunstiring 1 tööde ülespanek ja jätkub pildistamine.

ESMASPÄEV, 21. november 2016
14:00-17:00 A2, P0-a tööde ülespanek, hindamine ja pildistamine
13:00-16:45 A1, P0b tööde ülespanek ja pildistamine
17:00  Algõppe hindamiskomisjoni ringkäik, peale seda tööde mahavõtmine.

TEISIPÄEV, 22. november 2016
15:00-18:00 Kunstiring 2  ja A3 tööde mahavõtmine.
Põhiõppe P1 ja P2 kursuste tööde ülespanek ja pildistamine.
 
KOLMAPÄEV, 23. november 2016
Põhiõppe P3, P4 ja P5 kursuste tööde ülespanek ja pildistamine.
Jaanus Siim saab täiendavalt tegeleda tööde pildistamisega

NELJAPÄEV, 24. november 2016
14:00-18:00 Hindamiskomisjoni ringkäik ja kokkuvõtted

Hinnangud peavad olema hindamisnädalaks Stuudiumisse välja pandud.
Jaanus Siim saab täiendavalt tegeleda tööde pildistamisega.

REEDE, 25. november 2016
Vajadusel jätkab hindamiskomisjon tööd. 
Jaanus Siim saab täiendavalt tegeleda tööde pildistamisega.


 • Õpilased panevad üles kõikides ainetes teostatud tööd.
 • Ühe õpilase tööd tuleks paigutada kompaktselt üksteise kõrvale.
 • Kõik tööd tuleb varustada sildiga, millel õpilase nimi, vanus ja kursuse nimetus 
  (et hõlbustada pildistamist).
 • Üles tuleb pildistada kõik tööd.
 • Hindamisnädalal tunniplaanijärgset õppetööd ei toimu.
 • Hindamiskomisjoni koosseis: Tatjana Anniko, Kristi Kangilaski, Kadri Kallast-Varik, 
  Lemmi Paul, Reet Talimaa, Rauno Teider, Laineli Parrest ja Janika Siim.
 • Iga aine õpetajad täidavad iga õpilase kohta hindamisnädalal elektroonilise tagasisidelehe internetis.
 • Algklasside tööde hindamisele on oodatud ka lapsevanemad.
 • Kutsed vanematele saadetakse õpetajate ja õppekorraldajaga koostöös.
Kadri Kallast-Varik
Viljandi Kunstikooli direktor
11. november 2016