Inimesed

       
Laineli Parrest Erika Reiss     
direktor õppekorraldaja    
+372 59 018 345 +372 53 313 885    
 laineli.parrest@viljandikunstikool.ee info@viljandikunstikool.ee    
   
NIMI  AMET TELEFON E-POST
Tatjana Anniko õpetaja +372 52 138 74 tatjana.anniko@klk.vil.ee
Liisi Joala õpetaja +372 58 438 831  liisi.joala@gmail.com
Kadri Kallast (lapsehoolduspuhkusel) direktor kadri.kallast@artun.ee
Kati Kivja õpetaja +372 51 652 50 katikivja@msn.com
Kaja Miller õpetaja +372 55 574 716 kaja.lepla@gmail.com
Reniita Roman õpetaja +37255698267 reniita.romann@gmail.com
Janika Siim õpetaja janikasiim5@gmail.com
Reet Talimaa õpetaja +372 58 370 973 talimaareet@gmail.com 
Resa Tiitsmaa õpetaja +372 55 536 775 resanukk@gmail.com
Heigo Zimmer õpetaja- tehnik  +372 53428724 heigo.zimmer@gmail.com
Kerli Valmsen  meister    memory.com@mail.ee

2020.-21. õa HOOLEKOGU:

1. Kairi Ong, vanemate esindaja                                 e-post: kairi.ong@viljandimaa.ee

2. Kristi Siimso, vanemate esindaja                           e-post: kristi.siimso5@gmail.com
3. Reet Talimaa, õpetajate esindaja                           e-post: talimaareet@gmail.com 
4. Kati Kivja, õpetajate esindaja                                 e-post: katikivja@msn.com

5. Liis Aedmaa, volikogu esindaja                              e-post: liis.aedmaa@gmail.com
6. Harri Juhani Aaltonen, volikogu esindaja           e-post: harri.aaltonen@hansacandle.com
7. Helmut Hallemaa, volikogu esindaja                    e-post: helmut.hallemaa@gmail.com
8
.Kertu Sikk, õpilaste esindaja

9. Marten Maidla, õpilaste esindaja

Korraldus:

2020Huvikoolide_hoolekogude_kinnitamine
Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse“ muutmine