Kursus HAKKA YOUTUUBERIKS

02.veebr. 2016

Video_1602_www

Videokursus kõigile kel vanust üle 13. eluaasta
Juhendaja: Kristjan Kivistik
Alates 18. veebruarist 2016, neljapäeviti kl 18:30-20:00, 7×90 minutit.
Hind põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele 15 EUR, Kunstikooli õpilastele tasuta. Teistele 45 EUR.

Kava:
1) Sissejuhatus videoblogisse.
2) Tutvumine kaameraga. Stuudiopraktika – taust, valgus, heli, kaadrikompositsioon.
3) Stuudiopraktika. Materjali filmimine.
4) Sissejuhatus montaaži (Adobe Premiere).
5) Montaaž.
6) Järeltöötlus, taustaheli, tiitrid. Videokonto loomine ja haldamine.
7) Tööde ülevaatus ja tagasiside.