Koolikorraldusest

Viljandi Kunstikool alustas tegutsemist 2005. aastal. See on huvialakool, kus õpetatakse joonistamist, maalimist, kompositsiooni, vormiõpetust, disaini, kunstiajalugu ja mitmesuguseid valikaineid.

Viljandi Kunstikooli eesmärgiks on võimaluse pakkumine süvendatud kunsti- ja disainihariduse saamiseks kõigile Viljandi linna ja maakonna õpilastele ja täiskasvanutele.

Viljandi Kunstikooli haldab Viljandi Linnavalitsus. Kool tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa nr 3803HTM alusel ning omab registrikoodi 75033520.

veebi_detailid

Õppetöö Viljandi Kunstikoolis jaguneb kolmeks trimestriks ning vaheajad on üldhariduskoolis kehtestatud aegadel:

I trimester
4.09.2023 – 27.11.2023
sügisvaheaeg 23. oktoober – 29. oktoober
hindamisnädal 20.– 24. november (11 ndl)

II trimester

28.11.2023 – 26.02.2024
jõuluvaheaeg 21. detsember – 7. jaanuar 2024. a
hindamisnädal 19.– 23. veebruar (10 ndl)

III trimester

27.02.2024 – 31.05.2024
talvevaheaeg 26. veebruar – 3. märts
kevadvaheaeg 22. aprill – 28. aprill
hindamisnädal 27.– 31. mai (12 ndl)

suvepraktikad 1.–21. juuni
suvevaheaeg: 22. juuni – 31. august 2024

koolikorraldusest_2

Tunnid Viljandi Kunstikoolis algavad peale õpilase põhikoolitundide lõppu ja kestavad kuni 20:10.

Ühe tunni pikkus on 45 minutit ja sellele järgneb 10-minutiline vaheaeg.

Algkooli õpilastel on 2 tundi 2 korda nädalas. (näiteks kell 13:15-14:55)
Põhikooli õpilastel on 3-5 tundi 2 korda nädalas (näiteks kell 16:00-20:25)
Lasteaiaringi õpilastel 1 tund 1-kord nädalas

Aeg-ajalt käime ekskursioonidel ja väljasõitudel nii linnas-maakonnas kui ka Tartus-Tallinnas. Ekskursioonid ja väljasõidud võivad toimuda nädalavahetustel või nädala sees. Viimasel juhul kooskõlastab Kunstikool õpilase osalemise lapsevanemate ja õpilase põhikooli/gümnaasiumi õppealajuhatajaga.

Õppeaasta kestab 9 kuud ja on jaotatud 3 trimestriks. 
Üks trimester sisaldab tavaliselt 10 nädalat õpinguid, 1 nädala vaheaega ja 1 nädala hindamisi. Enne suvevaheajale minekut jaanipäeval osalevad Kunstikooli õpilased 1-nädalases suvises kunstilaagris.

koolikorraldusest_3

Viljandi Kunstikoolis jaotuvad õpilased erinevatesse õppeastmetesse vastavalt vanusele ja kunstioskustele:

Algkool
1-4 klassi õpilased. Vanus 6.-11. a. Tunnid toimuvad 1-2 korda nädalas.
Algkool jaguneb peamisteks vanuseastmeks:

I klass, II klass, III klass, IV klass

Põhikool
5.-9. klassi õpilased. Vanus 11.-16. a. Tunnid toimuvad 2-3 korda nädalas.
Põhikool jaguneb viieks vanusel ja kunstioskustel põhinevaks kursuseks:
5 klass, 6 klass, 6 klass,  7 klass,  8 klass, 9 klass

Keraamikaring
Kord nädalas toimuva ringiga on oodatud liituma kõik alates 3. klasside õpilased. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 15.00-16.30 ja 16.45-18.15  Kuutasu on 25 eurot, milles sisalduvad ka materjalid ja põletus. Kunstikoolis alg-, põhiõppe või valikaines õppivad õpilastele kuutasu 20 eurot

Multimeedia
Kord nädalas toimuva stuudioga on oodatud liituma 5.-12. klassi õpilased. Põhikooli õpilastel võimalik teha õppetöö raames loovtöö, gümnaasiumi õpilastel võimalik arvestada ainet valikainena.

Gümnaasium ja noored
Vanus 16.-25. a. Tunnid toimuvad 2-3 korda nädalas. Gümnaasium jaguneb kaheks vanusel ja kunstioskustel põhinevaks kursuseks.

Valikõpe
5.-12. klassi õpilased. Üks  õppeaine nädalas. Õpilane saab valida üksiku aine põhiõppe tunniplaanist.

Täiskasvanute ateljee
Kord nädalas teisipäeva hommikul kell 11.00-12.30  ja kord nädalas teisipäeva õhtul kell 18.00-19.30 toimuvas kunstitunnis joonistamine, maalimine, õpime värvus- ja kompositsiooni. Siit leiab võimetekohast juhendamist nii edasijõudnu, kui kunstiga esmatutvust tegev täiskasvanu.

Kursused
Kunstikool korraldab mitu korda aastas erinevaid põnevaid kursusi kunsti ja disaini alal. Rea intensiivsete kohtumiste käigus saate omandada või lihvida konkreetseid oskusi.

Uuri lähemalt siit

koolikorraldusest_4

Õpperühmad koostamisel lähtume õpilaste vanusest ja kunstioskustest. Jälgime ka, et rühmad oleks paraja suurusega andmaks õpetajale võimaluse igale õpilasele piisavalt tähelepanu pöörata.

koolikorraldusest_5

Viljandi Linnavalitsuse määrus 31. august 2020 nr 9 alusel on Viljandi Kunstikooli õppetasud järgnevad:

– Algkool: 25 eurot kuus
– Kunstiring lasteaias: 20 eurot kuus
– Põhiõpe: 32 eurot kuus
– Põhiõppe vabakuulajad (õpilane saab valida üksikuid aineid põhiõppe tunniplaanist)
            1-4 tundi nädalas: 25 eurot kuus
            5-9 tundi nädalas: 32 eurot kuus
– Täiskasvanute vabaateljee: 8 eurot kord (2 ak. t.)- Täiskasvanute vabaateljee: 8 eurot kord (2 ak. t.)
– Kursused: tasu on kursuseti erinev. Uuri lähemalt siit

Õppetasude arvestamise aluseks on Viljandi  Linnavalitsuse Kunstikool_oppetasud_220822
Lapsevanema poolt makstav õppetasu moodustab ainult ühe osa kunstikooli maksumusest.
Viljandi Linnavalitsus maksab täiendavalt 81,83  eurot ühe lapse kohta kuus  vt Korraldus

 

Arved saadab Viljandi Linnavalitsus iga kuu alguses lapsevanema e-posti aadressile.
Juhul kui lapsvanemal ei ole e-posti aadressi, saadetakse arve kunstikooli e-posti aadressil ning kunstikool edastab selle lapsevanemale.

Õppemaksu tasumiseks on võimalik pangas sõlmida otsekorraldusleping. Otsekorralduse puhul on viitenumbriks lapse isikukood. Tavalise ülekande korral viitenumbrit pole. Saaja: Viljandi Linnavalitsus.

Viljandi Linna huvikoolide õppetasu maksmise ja maksmisest vabastamise UUS kord jõustub 09.06.2014. Määrusega saab tutvuda lähemalt dokumentide alt: http://viljandikunstikool.ee/oppimine/dokumendid/

Eesti Lasterikaste Perede Liidu huvikooli toetusega saab lähemalt tutvuda:                                            http://www.lasterikkad.ee/laste-arenguvoimaluste-toetamine/huvikooli-ringitasude-toetus/

NB! Õppetasu tuleb maksta kõigil, kes on kunstikooli nimekirjas!

Arve saadetakse jooksva kuu lõpus. Kui soovite õpingud katkestada või lõpetada, tuleks sellest Kunstikooli kirjalikult teavitada jooksva kuu 25ndaks kuupäevaks.

Niisiis, õpingute katkestamise või lõpetamise avaldus tuleb hiljemalt 25. kuupäevaks tuua Kunstikooli õppekorraldajale või täita avaldus e-stuudiumis

koolikorraldusest_6

2011/2012 õppeaastal otsustasime Kunstikoolis loobuda numbrilistest hinnetest. Sest on ju võimatu öelda, kas kellegi looming on väärt hinnet “3” või “4”. Kasutame selle asemel sõbralikke hinnanguid “arvestatud” ja “mittearvestatud”.
Lisaks antakse õpilasele trimestri lõpus põhjalik tagasiside Stuudiumis, kuhu iga õpetaja märgib, mis antud õpilase puhul on olnud kiiduväärne ja mille kallal tuleks veel tööd teha.

Kõige tähtsam on aga tundides osalemine. Kuidas muidu meie kunsti- ja disainiõppest osa saada ja teadmisi omandada? Selleks, et üleüldse hindamistele pääseda, peab õpilane olema käinud vähemalt 70% tundides. Näiteks kui trimestris on 10 nädalat ja tund toimub kord nädalas, võib tunnist puududa mitte rohkem kui 3 korda. Seetõttu on väga oluline, et vanemad jälgiksid laste osalemist õppetöös. Stuudium asub aadressil: https://viljandikunst.ope.ee/auth/

Igale õpilasele, kes osaleb tublisti tundides ning saab hindeks “arvestatud”, antakse kevadisel lõpuaktusel tunnistus õppeaasta läbimise kohta. Kunstikooli põhiõppe läbimisel ja lõputöö kaitsmisel antakse õpilasele kooli lõputunnistus.

koolikorraldusest_7

Enamuse tarvilikke õppevahendeid saab õpilane Viljandi Kunstikooli poolt tasuta (erinevat sorti paberid, värvid, tööriistad ja materjalid). Tasuta kasutamiseks on tööruumid, keraamikaahjud, trükipressid jms. Siiski on tarvilik, et iga õpilane ise omaks teatud elementaarseid vahendeid ja vastutaks nende korrasoleku eest.

Need õppevahendid tuleb õpilasel endal hankida:

Algõpe ja kunstiring
1) Harilik pliiats HB, 2B 
Kvaliteetsed kaubamärgid: Koh-I-Noor, Lyra (odavamad) või Faber-Castell, Stabilo, Derwent (kallimad)
2) Karp värvipliiatseid (12 pliiatsit)  Faber-Castelli, CretaColor, Lyra
Kvaliteetsed kaubamärgid: Faber-Castelli “Jumbo Grip” akvarellitavad värvipliiatsid, CretaColor “Karmina”
3) Pliiatsiteritaja
4) Kustukumm
Kvaliteetsed kaubamärgid: Faber-Castell, Jovi, 
5) Guashipintslid Conda (2-3 tk) näiteks nr 4; nr 14 ja võiks olla ka nr 24 (võivad ka olla teised numbrid, üks laiem ja üks kitsam pintsel)

Põhiõpe ja õpilaste vabaateljee
1) Harilikud pliiatsid (4 erinevat): 2H, HB, 2B, 6B
Kvaliteetsed kaubamärgid: Lyra (odavam), Faber-Castell, Stabilo, Derwent (kallimad). 
Koh-I-Noor on veidi kehvema kvaliteediga, mistõttu seda ei soovita.
2) Pliiatsiteritaja või teritusnuga.
3) Kustukumm
Kvaliteetsed kaubamärgid: Jovi, Faber-Castell (piklik, ümbrises kumm, soovitavalt valge).
4) Söekustukumm
Kvaliteetne kaubamärk: Lyra
5) Guashipintslid  CONDA (2-3 tk) nr 4; nr 14 ja võiks olla ka nr 24 (võivad ka olla teised numbrid, vaja kindlasti üks laiem ja üks kitsam pintsel)

Täiskasvanute vabaateljee
1) Harilikud pliiatsid (4 erinevat): 2H, HB, 2B, 6B.
2) Pliiatsiteritaja, soovitavalt teritusnuga.
3) Kustukumm
Kvaliteetsed kaubamärgid: Jovi, Faber-Castell (piklik, ümbrises kumm, soovitavalt valge).
4) Söekustukumm
Kvaliteetne kaubamärk: Lyra
5) Akrüülipintslid (vähemalt 2 tk): Pintsleid on väga erinevaid. Õpetaja soovitab, milliseid täpselt vaja on.
6) Akvarellvärvid: Kokkuleppel õpetajaga olenevalt sellest, kas akvarellmaal õppeplaanis on.
7) Akvarellpintslid (1-2 tk): Õpetaja soovitab, kas ja milliseid täpselt vaja on.

Kust nõutud õppevahendeid saada?
Viljandis müüakse kvaliteetseid kunstitarbeid järgmistes kauplustes:
– Centrumi raamatupood, Tallinna 24
– Knopka, Ilmarise 1

Kus õppevahendeid hoida?
Algkooliõpilased hoiavad kunstitarbeid oma klassis pappkastis.

Põhikooliealistel ja vanematel õpilastel on võimalik kasutada lukustatavaid kappe Kunstikooli garderoobis. Kapi võtme saab kooli õppekorraldaja käest 2-eurose tagatisraha vastu. Kes kappi enam kasutada ei soovi, saab võtme õppekorraldaja juures uuesti 2 euro vastu vahetada.