Piirangud alates 24. maist

24.mai 2021

Infokiri: 24. maist võib huvihariduses korraldada siseruumides eksameid ja konsultatsioone
Vabariigi Valitsus otsustas, et esmaspäevast, 24. maist leevenevad piirangud siseruumides toimuvale huviharidusele. Teisi piiranguid ja ohutusnõudeid ei muudeta.

Suurel määral puudutab muudatus muusikakoole, kes peavad korraldama lõpu- ja sisseastumiseksameid.

Huvihariduses on alates 24. maist lubatud siseruumides korraldada konsultatsioone kuni 10 inimesega (sealhulgas juhendaja). Eksameid korraldades grupipiirangut ei ole. Järgida tuleb 25% täituvuse piirangut.

Huvitegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes on siseruumides grupitegevused keelatud ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist. Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%. Konsultatsioonide ja eksamite leevendus kehtib vaid huviharidusele.

Siseruumides on kõigil vähemalt 12-aastastel osalejatel kohustus kanda maske. Maski ei pea kandma juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Välitingimustes võib tegevusi korraldada kuni 25 inimesega gruppides (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni kümme gruppi, kes ei tohi omavahel kokku puutuda.

Alates 31. maist on siseruumides lubatud huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe kuni 10-liikmelises grupis. Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.

Grupipiirangud ei kehti:

sama klassi, rühma või kursuse õpilastele või ühe lasteaiarühma lastele;
puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele, kui on tagatud ohutusnõuete järgimine;
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele;
riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele;
kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.
Ülevaate kehtivatest haridus- ja noortevaldkonna piirangutest leiab www.hm.ee/koroona.

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium