SEENIORIDE KUNSTIKOOL

15.okt. 2020

joonistame, maalime, teeme graafikat, keraamikat, kunstilugu ja palju muud.
Alates 29.10.
neljapäeviti kell 11:00-12.30
Viljandi Kunstikool, Posti 11
Registreerumine: https://viljandikunst.ope.ee/vastuvott
Osalustasu 7€