Konkursi “Minu Vabaduse plats” tingimused

17.mai 2021

Ideekavandi täpsemad tingimused:

1) Visioonikonkursi taust
2) Ideekavandi kujundamise juhend
3) Idee kirjeldamise juhend
4) Vabaduse platsi asendiplaan https://www.dropbox.com/sh/49zensnfdw7ly7f/AACySlbrUaNlrZzy1u_RyQu8a?dl=0
5) Terminite seletused

 

1) Visioonikonkursi taust:

Kuidas saaksid sina ise oma kodulinna ägedamaks ja huvitavamaks muuta? Linna areng võib tunduda kauge ja võõras teema, aga tegelikult on väga oluline, et just sina julgeksid ja oskaksid Viljandi plaanides kaasa rääkida. Vabaduse platsi ideekonkurss on hea võimalus oma loovust rakendada –  see on praegu nagu valge paber või tühi lõuend  – igaüks võib kujutleda, mis siin veel olla võiks. 

Kodanikualgatus Loov Viljandi ja kunstikool koos arhitekt Ülle Maistega loodavad, et visioonikonkurss “Minu vabaduse plats” julgustab lapsi ja noori osa võtma oma kodulinna meeldiva avaliku ruumi loomest.

Inspiratsiooni võib leida lehelt: http://nooredarhitektid.ee/

 

2) Ideekavandi juhend ja soovitused:

  • Külasta võimalusel Vabaduse platsi. Mõtle välja, mis seal sinu arust olla võiks, et  sina  saaksid seda platsi huvitavalt kasutada, et seal oleks hea olla. On see mingi atraktsioon või kuju? Mõtle, kus see objekt (või mitu objekti) platsil asuda võiksid.
  • Kujuta oma ideed A3 suuruse paberi peale. Võid teha erinevad ideekavandid (max kuni 3 ideekavandit). Ideede kujutamiseks kasuta oma lemmiktehnikaid –  joonista, maali, pildista, kleebi, kasuta arvutigraafikat vms. Valik on sinu. Peaasi on, et sinu idee jõuaks meieni ning oleks ka teistele arusaadav. Soovitav on kasutada tugeva joonega kunstivahendeid (tintenpen, vildikas, marker vms).
  • Lisaks oma kavandile võid soovi korral kasutada ka arhitekti A4 või A3 formaadis praeguse Vabaduse platsi asendiplaane, et märkida sinna peale oma idee asukoht. Võid mõelda oma leppemärgid, kuidas midagi asendiplaanile märkida. Prindi plaan välja ja tee sinna oma märkmed või kopeeri näiteks olulised mõõdud/ teed, piirid, puud vms oma paberile. Lisa asendiplaan oma konkursitöö juurde. Asendiplaani failid, saad ise välja printida siit: https://www.dropbox.com/sh/49zensnfdw7ly7f/AACySlbrUaNlrZzy1u_RyQu8a?dl=0 või tule sellele järgi Viljandi Kunstikooli, Posti tn 11, E-N kell 9-18, õppekorraldaja ruum, esimene korrus).
  • Kirjuta konkursitöö taha või e-maili kindlasti töö esitaja(d) ja kontaktid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-mail ja vanus (töö taha andmeid kirjutades kasuta pliiatsit, et tekst läbi paberi ei kumaks).

 

3) Idee kirjelduse juhend ja soovitused:

Koos eskiisi(dega) ja asendiplaaniga saada võistlusele ka lühike, vähemalt viie lausega kokkuvõttev kirjeldus. See võib olla käsitsi kirjutatud, trükitud või failina e-mailiga kaasas. Kirjelduse pealkirjaks pane oma töö nimi. (Igal ideekavandil eraldi). Seletuskirja võid alustada umbes nii: Mulle meeldiks kui Viljandi Vabaduse platsil oleks …, sest siis saaks …. .  Kirjelda ka oma mõtet, kuidas seda objekti kasutada saab (näiteks vaadata, ronida, rippuda, nuusutada, istuda, pikutada vms). Selgita, kellel sellest rõõmu oleks ja miks plats tänu sellele paremaks muutub. Võid kirjutada ka sellest, mida sa selle platsi peal näha ei tahaks, mis oleks sinu jaoks igav, kuid lõpeta seletuskiri kindlasti mõne toreda mõttega. Kirjelduse lõppu kirjuta võistleja(te) nimed või varjunimi (kui ei soovi näitusel oma nimega esineda) ja võistleja(te) vanus(ed). NB autori(te) nimi või varjunimi on sinu igal kavandil sama, aga võistlustöö pealkiri on igal ideekavandil erinev.

 

4) Vabaduse platsi asendiplaan (prindi või kopeeri A4 või A3 suuruses):

https://www.dropbox.com/sh/49zensnfdw7ly7f/AACySlbrUaNlrZzy1u_RyQu8a?dl=0

 

5) Terminite seletusi:

Arhitektuur – meie ruumilist elukeskkonda kujundav ehituskunst
Visioon – loov ettekujutus
Konkurss – võistlus
Eskiis – kavand, visand, vaba käega tehtud joonis
Väikevorm – arhitektuuris mingi objekt, mis on väiksem kui maja (väga pikk nimekiri prügikastist kuni kuju või väikese ehitiseni).
Atraktsioon –  ajaviitevahend (näit. karussell, kiik, ronimiskoht ).
Objekt – mingi ese ehk asi
Pop-up näitus – ajutiselt lühikeseks ajaks ootamatusse kohta välja pandud näitus
A3 – paberi mõõt 420x297xmm (tavaliselt suurem joonistusplokk)

 

Lisainfo, kõik küsimused ja täpsustused on oodatud: kunstikool.viljandi@gmail.com või infotelefon 5198 4096.

Visioonikonkurss ja näitus toimub kodanikuühenduse Loov Viljandi ning Viljandi Kunstikooli eestvedamisel. See on osa Loov Viljandi haridusprogrammist. Sündmus saab teoks tänu Eesti Kultuurkapitalile, Viljandi linnale ja Kultuuriministeeriumile, Sakala Keskusele ning Kogukonnakinole.