Alates 11.01.2021 on kõikides Viljandi linna koolides taastatud kontaktõpe

11.jaan. 2021

PRESSITEADE

Viljandi Linnavalitsus

11.01.2021

Alates tänasest on kõikides Viljandi linna koolides taastatud kontaktõpe

Arvestades Vabariigi valitsuse 8.01.21 korraldust otsustas linnavalitsus tänasel istungil taastada kontaktõppe kõigis Viljandi linna koolides.

Viljandi linnavalitsuse eelistus on hoida alus- ja põhihariduse andmine võimalikult suurel määral kontaktõppel. „Kontakttunnid on eelkõige õpilaste enda huvides ning kuna koroonaviirusesse nakatumine on endiselt tõusus, hindab linnavalitsus pidevalt olukorda ning on valmis vastavalt vajadusele uusi otsuseid tegema,“ ütles abilinnapea Janika Gedvil. Tänasel linnavalitsuse istungil tehtud otsused kehtivad alates 11. jaanuarist kuni 24. jaanuarini või kuni järgmiste otsusteni.

Valitsuse korralduse järgi on alates 11. jaanuarist taastatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides kui ka huvitegevuses. Huvikoolidel on lubatud siseruumides viia läbi õppetööd kuni 10 õpilase ja 1 juhendajaga gruppides.

Viljandi linnavalitsuse otsuse järgi pole aga lubatud huvitegevus koolieelsetes lasteasutustes ja lasteaiaealiste lastega. Samuti pole huvikoolidel, Sakala keskusel, Spordikeskusel ja raamatukogul lubatud anda ruume täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse läbiviimiseks. Spordikeskuses on erandiks meistriliiga ja esiliiga võistkonnad. Lubatud on Spordikeskuse ruume kasutada ka täiskasvanute individuaaltegevusteks kuni 50% täituvuse ulatuses. Lubatud Täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse piirang on ajutine ja tuleneb haiguse levikust just täiskasvanute seas. Ühtlasi soovib linnavalitus ära oodata aastavahetuse kokkusaamiste mõju haiguse levikule enne piirangute leevendamist.

Viljandi Avatud Noortetoa ruumides on tegevus lubatud maksimaalselt 22 inimesega, sealhulgas 2 noorsootöötajat. Noortekeskuse ruumides saab tegevustest osa võtta vaid etteregistreerimisega.

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie paneb südamele järgida endiselt ettevaatusabinõusid. „Oleme koolide ja asutuste juhtidega suhelnud ning saanud kinnitust, et meil on olemas varasemaga võrreldes oluliselt suurem valmisolek korraldada tegevust teatud piirangutega ning võime operatiivsemalt reageerida juhtumite tekkel,“ ütles Raie. Ta lisas, et koolijuhtide poolt on ka kinnitus ettevaatusabinõude kasutusest ja piisavast ressursist, kuid peavastutus ettevaatusabinõude järgmisest on eelkõige igal inimesel endal.

Otsuse tegemisel on arvestatud Vabariigi valitsuse 08.01.21 otsust haridus-, huviharidus-, noorsootöö ja spordikorralduse kohta, Viljandis käesolevaks hetkeks kujunenud koroonaleviku olukorda, Terviseameti seisukohti ning üldhariduskoolide, huvikoolide ja teiste asutuste juhtidega peetud konsultatsioone.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 425 4763