Distantsõpe Viljandi Kunstikoolis

18.märts 2020

Alates tulevast esmaspäevast ja kuni koolide taasavamiseni toimub Viljandi Kunstikoolis õppetöö distantsõppena. Kunstikooli õpetajad koostavad igaks tunniks ülesande, mida õpilastel tuleb kodus lahendada. Ülesannete koostamisel lähtume põhimõttest, et hakkama saaks väheste töövahendite ja materjalidega (tarvis läheb enamikel gruppidel harilikke pliiatseid, kustukummi, paberit, kääre ja liimi) ning võimalikult vähe sisalduks ülesannete täitmises nn ekraaniaega.

Kogu nädala ülesanded saadame lapsevanematele e-kirja teel igal teisipäeva hommikul, põhiõppe õpilastele ka Stuudiumi vahendusel. Kodus lahendatavatest ülesannetest tuleb igal õpilasel koostada oma õpimapp, mis kontaktse õppetöö jätkumisel tuleb kunstikooli kaasa tuua. Kuna iganädalast kontrolli ülesannete täimise üle me esialgses plaanis ette ei näe, siis palume lapsevanematel pakkuda vajadusel tuge ja tagant utsitamist õppetöö jätkumiseks distantsõppe perioodil.

Võimalik, et distantsõppe korralduses tuleb veel muudatusi – katsetame, kohandume, edendame.

Viljandi Linnavalitsus on otsustanud, et distantsõppe perioodil huvikoolides õppetasu ei küsita. Täpsemat korralduslikku infot ei ole me selle kohta veel saanud, kuid võib arvata, et see tähendab, et juba väljastatud märtsikuu arvete osas toimub ära jäänud tundide ulatuses tasaarveldus järgmisel väljastataval arvel.