Lasteaialaste tegemised

08.märts 2019

Kõige väiksemate tegemised.
Lapsed tegid suure rõõmuga kollaaži.

J
uhendaja: õpetaja Resa Tiitsmaa