Piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid

26.apr. 2021

Tere!

Valitsus otsustas, et 3. maist saab kooli minna 1.—4. klass.

26. aprillist saab välitingimustes tegeleda huvitegevuse- ja haridusega, noorsootöö, täiendkoolituse- ja õppega. 3. maist võib neid tegevusi läbi viia ka siseruumides.

Vabariigi valitsuse korraldus ja seletuskiri (22.04)
Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.

Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:

Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja – tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

 

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium